Atentie
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Afla mai multe... DA

Politica Privind Prelucararea Datelor cu Caracter Personal

„www.rosamundiperfumery.com”1. Identificarea Operatorului

INOMEA SRL (denumita in continuare „Operatorul”) este detinatorul/administratorul site-ului www.rosamundiperfumery.com (denumit in continuare „Site”), pe care sunt oferite spre vanzare produsele Operatorului care pot fi achizitionate prin plasarea comenzilor online, dupa furnizarea unor date cu caracter personal, necesare in vederea deschiderii unui cont pentru plasarea comenzii si/ sau utilizarea Site-ului.

Denumirea Detinatorului Site-ului: INOMEA SRL

Adresa sediului social : Intrarea Medic Col. Stoenescu nr. 5, Sector 5, cod 050457, Bucuresti, Romania

Cod Unic de Inregistrare (CUI): 36474684

Numar de inmatriculare in Registrul Comertului: J40/11491/2016

Telefon: 0723077043

E-mail: office@rosamundi.ro2. Persoana vizata

2.1. Orice persoana care acceseaza Site-ul Operatorului, care deschide un cont pentru plasarea unei comenzi in vederea achizitionarii de Produse si/sau pentru utilizarea Site-ului si care furnizeaza date cu caracter personal Operatorului va fi denumita in continuare „Persoana vizata”.

2.2. Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (denumita in continuare „Politica PDCP”) este aplicabila oricareia dintre Persoanele vizate.3. Obiectul

3.1. Operatorul identificat in Capitolul 1 din Politica PDCP va prelucra datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata (denumita in continuare „Legea”) si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.4. Prelucrarea datelor cu caracter personal

4.1. Dispozitii generale

4.1.1. Atat Operatorul, cat si persoana imputernicita de acesta au obligatia de a prelucra si administra datele personale furnizate de Persoana vizata pentru utilizarea corespunzatoare a Site-ului, in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, cu respectarea dispozitiilor legale din Romania.

4.1.2. Datele solicitate de Operator precum nume, prenume, adresa de email si/sau adresa postala completa, numar de telefon mobil, e-mail, precum si datele privind cardul bancar atunci cand Persoana vizata opteaza pentru aceasta metoda de plata cu ocazia plasarii unei Comenzi, sunt informatii necesare pentru crearea unui cont, pentru incheierea Contractului de vanzare, in special pentru identificarea Persoanei vizate, pentru facturarea Produselor achizitionate de pe Site si de asemenea pentru livrarea acestora. In cazul in care Persoana vizata refuza furnizarea acestor date catre Operator, utilizarea corespunzatoare a Site-ului nu va fi posibila, iar Comanda plasata nu va putea fi finalizata.

4.1.3. Prin accesarea Site-ului, Persoanele vizate accepta ca datele furnizate vor fi prelucrate in scopul executarii comenzii plasate, pentru imbunatatirea serviciilor sau pentru a afla mai multe informatii despre modul in care este utilizat Site-ul, sau in vederea realizarii unor statistici privind vanzarea anumitor Produse, locul de unde provin Persoanele vizate, varsta acestora, frecventa consultarii diferitelor pagini de internet sau a anumitor Produse, oferte etc. Aceste informatii permit intocmirea unui profil al vizitatorilor Site-ului. Persoanele vizate consimt ca sunt de acord cu prelucarera datelor in scopurile mentionate.

4.1.4. Informatiile referitoare la comanda Persoanei vizate vor putea fi transmise oricarui tert abilitat prin lege sau desemnat de Operator, numai in scopul verificarii identitatii Persoanei vizate, a validitatii comenzii, a modalitatii de plata utilizate si a livrarii produselor comandate. In urma verificarii, Operatorul poate solicita o copie a cartii de identitate a Persoana vizate, precum si/sau orice alta informatie cu privire la si pentru a stabili identitatea Persoanei vizate. In conditiile prevazute de lege si de Politica PDCP, Persoana vizata are dreptul de acces, rectificare si stergere a datelor cu caracter personal care il privesc si care sunt prelucrate de Operator, toate aceste drepturi fiind detaliate mai jos, in cuprinsul Sectiunii 4.2.

4.1.5. Politica PDCP contine informatiile necesare privind natura si scopul prelucrarii datelor cu caracter personal ale Persoanei vizate, care sunt furnizate Operatorului prin intermediul Site-ului, originea acestora si utilizarea informatiilor derivate din utilizarea Site-ului, dar si drepturile de care dispune Persoana vizata in legatura cu acestea.

4.1.6. Politica PDCP este aplicabila tuturor datelor cu caracter personal si datelor de navigare colectate si prelucrate de Operator sau de persoana imputernicita de acesta, atunci cand Persoanele vizate utilizeaza Site-ul. Astfel, prin utilizarea Site-ului Operatorului, Persoanele vizate isi exprima consimtamantul cu privire la dispozitiile din Politica PDCP.

4.1.7. In orice moment, Operatorul poate modifica Politica PDCP, aceste modificari intrand in vigoare imediat. Pentru aceste motive, pentru a fi intotdeauna corect informati, Operatorul recomanda Persoanelor vizate sa consulte Politica PPDCP in mod frecvent, de fiecare data cand se acceseaza Site-ul. Pentru mai multe informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Persoanele vizate sunt incurajate sa-l contacteze pe Operator la numarul de telefon +40 738 660 355, in intervalul orar 10:00 - 17:00.

4.2. Drepturile in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal

4.2.1. Operatorul informeaza Persoanele vizate ca acestea au urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le furnizeaza, conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice:

4.2.1.1. Dreptul de informare (Art. 12): Operatorul este obligat sa furnizeze Persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective: identitatea Operatorului si a reprezentantului acestuia; scopul in care se face prelucrarea datelor; informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate.

4.2.1.2. Dreptul de acces la date (Art. 13): orice Persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

4.2.1.3. Dreptul de intervenţie asupra datelor (Art. 14): orice Persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit, dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii; notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform din Art. 14 (1) lit. a) sau b) daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept, Persoana Vizata va inainta Operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere, solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice masurile luate cu privire la solicitarea persoanei vizate in acest sens, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate in cerere.

4.2.1.4. Dreptul de opoziţie (Art. 15): Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

4.2.1.5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (Art. 17): Persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenţa profesionala, credibilitatea, comportamentul sau orice alte asemenea aspecte, precum si reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile mai sus.

4.2.1.6. Dreptul de a se adresa justiţiei (Art. 18): Persoana vizata are dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care i-au fost incalcate.

4.2.2. Prin citirea Politicii PDCP, Persoana vizata a luat cunostinta de drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei, detaliate mai sus, si de faptul ca aceste drepturi sunt respectate si garantate de catre Operator.

4.3. Categoriile de date cu caracter personal si scopul prelucrarii acestora

4.3.1. Datele cu caracter personal colectate de la Persoanele vizate de Operator sunt: nume, prenume, data nasterii, adresa postala completa, numar de telefon mobil, e-mail, date privind cardul bancar atunci cand Persoana vizata opteaza pentru aceasta metoda de plata. Acestea sunt informatii necesare pentru crearea contului pe Site , incheierea contractului de vanzare cumparare, in special pentru identificarea Persoanei vizate, pentru facturarea Produselor achizitionate de pe Site si de asemenea pentru livrarea acestora. In cazul in care furnizarea acestor date de catre Persoana vizata este refuzata, Comanda nu va putea fi onorata.

4.3.2. Operatorul poate solicita si furnizarea unor informatii suplimentare, optionale, cum ar fi produsele preferate ale Persoanelor vizate, produsele folosite anterior, produsele dorite de Persoanele vizate etc.

4.3.3. Operatorul poate solicita Persoanei vizate furnizarea urmatoarelor date: sexul, data si locul nasterii, date din actele de stare civila, profesie, imagine, voce, cod numeric personal, seria si numarul actului de identitate/pasaport etc.

4.3.4. Datele cu caracter personal furnizate de Persoanele vizate Operatorului pot fi utilizate, in conformitate cu drepturile consumatorilor, pentru informarea prin e-mail sau telefon despre produsele, serviciile si ofertele privind produsele comercializate de Operator, in scopuri de publicitate, cercetare de piata, activitati de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor, precum si pentru a analiza comportamentul Persoanei vizate. Prin furnizarea datelor solicitate de Operator, Persoana vizata isi da consimtamantul pentru primirea de e-mail-uri sau mesaje continand ofertele comerciale ale Operatorului referitoare la produsele si serviciile acestuia.

4.3.5. Operatorul poate sa transmita periodic Persoanelor vizate ofertele privind Produsele sale sau sa le contacteze in scopul desfasurarii analizelor de piata. Persoanele vizate au dreptul sa se dezaboneze oricand de la astfel de comunicari prin apasarea butonului/ link-ului Dezabonare din cuprinsul e-mail-urilor sau prin email la adresa de email office@rosamundi.ro. In cazul in care Persoanele vizate aleg sa se dezaboneze, nu vor mai fi la curent cu ofertele promotionale si preturile avantajoase ale produselor Operatorului.

4.3.6. Fara a indica datele cu caracter personal, cum ar fi numele si adresele celor care viziteaza Site-ul Operatorului, acesta poate colecta si publica informatii privind profilurile vizitatorilor pe Site. Totodata, Operatorul ar putea colecta informatii in scop statistic, pentru imbunatatirea serviciilor si pentru a afla mai multe despre modul in care este utilizat Site-ul, precum si in vederea realizarii unor statistici privind vanzarea anumitor produse, orasul sau tara de unde provin Persoanele vizate, varsta acestora, frecventa consultarii diferitelor pagini de internet sau a anumitor produse, oferte etc. Aceste informatii ce permit intocmirea unui profil al vizitatorilor Site-ului vor putea fi pastrate de Operator pentru a fi folosite la efectuarea unor analize comparative interne si statistici, pentru optimizarea calitatii serviciilor oferite.

4.4. Colectarea, prelucrarea, stocarea si transferul datelor cu caracter personal

4.4.1. Colectarea datelor personale de catre Operator sau persoana imputernicita de acesta se face incepand cu momentul inregistrarii Persoanelor vizate pe Site folosind formularul disponibil la crearea contului pe Site, la momentul plasarii Comenzii, cu ocazia efectuarii diferitelor chestionare sau prin contactarea telefonica de catre Operator a Persoanelor vizate.

4.4.2. Informatiile colectate de Operator solicitate pentru a putea onora comenzile Persoanelor vizate sau pentru a raspunde solicitarilor acestora din urma, sunt marcate in formularele de colectare a datelor printr-un asterisc (*).

4.4.3. Pentru a putea raspunde cat mai bine cerintelor Persoanelor vizate, oferindu-le servicii personalizate, Operatorul va folosi datele furnizate de acestia pe Site in timp real, atunci cand este contactat direct prin intermediul Site-ului. In momentul in care Persoanele vizate consulta sectiunea contului lor si datele inregistrate pe Site, serverele Operatorului recunosc in mod automat adresa IP a terminalului Persoanei vizate respective sau numarul care identifica modelul de telefon prin care Persoana vizata s-a conectat la Internet. Pentru a impiedica acest lucru, Persoanele vizate trebuie sa se deconecteze din contul lor.

4.4.4. Operatorul sau persoana imputernicita de acesta pastreaza datele colectate pentru o perioada de timp care nu depaseste timpul necesar scopului pentru care acestea au fost colectate.

4.4.5. Datele cu caracter personal indicate in Politicii PDCP sunt destinate pentru utilizarea lor de catre Operator si persoana imputernicita de acesta si pot fi transferate in alte state . Persoana vizata declara in mod expres si neechivoc ca este de acord cu astfel de transferuri si prelucrari.

4.5. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

4.5.1. Operatorul sau persoana imputernicita de acesta poate dezvalui datele cu caracter personal furnizate de Persoanele vizate pe Site catre companiile afiliate Operatorului, tertilor prestatori de servicii contractati de Operator, inclusiv pentru dar fara a se limita la procesarea si executarea Comenzilor plasate pe Site si a platilor efectuate de Persoana vizata, procesarea datelor bancare privind cardurile, gazduirea Site-ului, analizarea datelor furnizate pe Site, servicii pentru Persoanele vizate inclusiv dar fara a se limita la serviciile de comunicare prin e-mail sau telefon, audit si alte servicii similare.

4.5.2. Persoana vizata declara ca accepta in mod neconditionat, prin completarea formularului de creare de cont si/sau de plasare a unei comenzi de produse de pe Site, ca datele personale astfel furnizate sa fie incluse in baza de date a Operatorului, fiind astfel in mod expres de acord ca toate datele personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate temporar de catre Operator, afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea de catre acestia a activitatilor mentionate la art. 4.5.1., dar fara a fi limitat la acestea.

4.5.3. Dezvaluirea datelor mentionate in Politica PDCP de catre Operator catre terti se face exclusiv in scopul necesar prestarii de catre terti a serviciilor pentru Operator sau in numele acestuia. Persoana vizata are dreptul de a se opune prelucrarii datelor sale cu caracter personal si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora de catre tertii care le prelucreaza.

4.6. Securitatea si confidentialitatea datelor cu caracter personal

4.6.1. Operatorul va aplica masurile adecvate pentru pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal prelucrate, pentru protejarea acestora si pentru a asigura un nivel adecvat de securitate in ceea ce priveste riscurile de prelucrare a datelor colectate.

4.6.2. Operatorul va adopta masurile de securitate pentru a preveni pierderea si distrugerea datelor cu caracter personal, si va lua masuri sa opreasca accesul tertelor persoane neautorizate la aceste date.

4.6.3. Cu toate acestea, Operatorul nu controleaza toate riscurile asociate cu operatiunile efectuate de Persoanele vizate prin intermediul Internetului si atrage atentia acestora cu privire la existenta riscurilor asociate cu utilizarea si functionarea Internetului.5. Diverse

5.1. Persoanele vizate accepta ca toate elementele Site-ului Operatorului, toate informatiile si materialele din continutul acestuia, marcile folosite de Operator, precum si orice alte mesaje, imagini, video, structura coduri, butoane, elemente de grafica si design, criterii de selectie si de utilizare a Site-ului sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuala in favoarea Operatorului. Utilizarea Site-ului nu presupune ca Operatorul acorda Persoanelor vizate drepturi de proprietatea intelectuala asupra Site-ului sau a oricaror elemente din continutul acestuia.

5.2. Persoana vizata nu poate reproduce, transforma, modifica, dezasambla, distribui, inchiria, imprumuta sau pune la dispozitie, prin nicio forma de comunicare publica, niciunul dintre elementele mentionate la punctul 5.1., nu poate permite accesul publicului la niciunul dintre aceste elemente, nu poate exploata in niciun mod, direct sau indirect, materialele, elementele si informatiile obtinute prin intermediul Site-ului Operatorului, cu exceptia cazului in care a fost autorizat in mod expres de Operator.

5.3. Persoana vizata are dreptul de a sesiza Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal in legatura cu orice act care in opinia sa aduce atingere drepturilor sale.

5.4. Eventuale litigii dintre Persoana vizata si Operator vor fi solutionate mai intai pe cale amiabila, iar in masura in care o atare solutionare nu este posibila, litigiul va fi soluționat de instanta competenta din Romania. Totodata, aceste dispozitii nu exclud posibilitatea interventiei altor institutii cu atributii in materie.

5.5. Orice sesizari, reclamatii sau sugestii in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, Politica PDCP, Site-ul Operatorului, precum si in legatura cu alte aspecte de care Operatorul ar putea fi tinut raspunzator, trebuie transmise la office@rosamundi.ro.

5.6. Politica PDCP poate fi descarcata aici: https://www.rosamundiperfumery.com/politica-de-prelucarare-a-datelor-cu-caracter-personal/.